DRØMMETOLKNING

Forstå dit inderste væsens sprog


Drømmesession 

I en drømmesession tager vi udgangspunkt i en eller flere af dine drømme og afkoder dem ud fra de associationer, tanker og følelser, du knytter til drømmeelementerne. 

Drømme fortæller ofte, om du lever og handler i overensstemmelse med dit inderste væsen, din sande natur. Om du overhører dybere længsler, og hvori modstanden består - udefra som indefra. I sidste ende kan drømme lede ind på din rette livsvej eller mod en særlig livsopgave.

Jeg regner med syv forskellige typer af drømme med hver deres særlige karakteristika. Din drøm vil bære kendetegn fra en eller flere typer. Den forståelse kan sætte drømmen ind i en langt større ramme og give et nyt perspektiv på dens ærinde og potentiale. 

I en drømmesession trænes du til at forstå dit inderste væsen og lade dét blive mesteren i dit liv.  

Ud over hjælp til mere almindelige drømme har jeg dybgående kendskab til særlige og stærke typer af drømme, såsom:

  • Klardrømme, altså bevidste drømme (eng. lucid dreams)
  • Mareridt, der kan gentage sig
  • Søvnlammelse
  • Visioner eller "store drømme"
Hos mig kan du få hjælp til at arbejde i dybden med disse oplevelser - og forvandle dem til noget, som du lærer af og har lyst til at opleve. 

Pris

Drømmesession , 1 ½ time:                                                         800 kr.

Drømmesession over Facetime/Skype eller tlf., 1 time:      600 kr.

(Studerende og pensionister får 100 kr. rabat)

Afbud: skal ske mindst 24 timer før den aftalte session. Ved senere afbud betaler du den halve pris af sessionen. 


"Jeg har opsøgt Joanna flere gange for at få hjælp til forståelse af drømme, som jeg har vidst ville mig noget. Joanna er enestående til at spørge ind med nænsomhed og har hver gang haft en helt eminent evne til at trække tråde mellem nattens oplevelser og aktuelle erkendelser og erfaringer, jeg har gjort mig i dagene omkring. Jeg er hver gang gået derfra med taknemmelighed og forbløffelse over, hvordan min underbevidsthed åbenbart kan tale ret tydeligt til mig omkring ting, jeg i dagligdagen kan have tendens til at overse." 

       Sarah Warny Berg