Den glemte virkelighed

Her i 2023 er de første tre bind af mit firebindsværk Den glemte virkelighed udkommet. 

De første to bøger handler om drømmenes magiske univers og udfolder syv forskellige typer af drømme med hver deres særlige karakteristika og potentiale. Det gælder alt fra klardrømme (lucid dreams) til søvnlammelse og visioner. Den tredje bog tager et spadestik dybere og fører ind på mystikerens vej. Den tager bl.a. fat om veje til at åbne sig for det spirituelle eller hellige.  

Bind I

Bogen, der indfører i, hvad drømme er, hvorfor vi drømmer, og hvordan vi bliver langt bedre til at drømme, aktivt og bevidst. Bogen handler blandt andet om klardrømme, hvor man ved, at man drømmer, mens man drømmer. Om mareridt, og hvordan man forvandler dem til noget dyrebart. Og om "store drømme" eller visioner, der brager igennem med en særlig kraft og betydning, der rækker ud over vores eget personlige liv og psyke.

Bind II

Bogen, der fører læseren ud på dybere og mere mystiske vande og tager fat om særlige drømmeoplevelser i tilstanden mellem drøm og vågen virkelighed. Blandt andet kan man rejse til det, der føles som andre virkelighedsplaner, eller føle, at man svæver ud af kroppen og ser den udefra. Også den frygtede "søvnlammelse" og de uhyre stærke sansninger, der følger med, tages under kærlig behandling. Selv de skræmmende oplevelser kan vendes til lærerige oplevelser.

Bind III 

Nogle mennesker får stærke spirituelle eller visionære oplevelser. Men for de fleste skal der noget særligt til for at sanse det skjulte. Tredje bog udforsker mystiske eller religiøse oplevelser tilbage i tid og frem til i dag. Bogen kigger også vores fasttømrede virkelighedsopfattelse og virkelighed efter i sømmene - helt ned på kvanteplanet. Hvilken rolle spiller  vores bevidsthed for den verden, vi ser og oplever? 


Fjerde bind udkommer efter planen i slutningen af 2024. Bogen er skrevet og mangler redigering, layout mm. Læs meget mere om værket på hjemmesiden www.denglemtevirkelighed.com 


"Det har været en kæmpe fornøjelse at stifte bekendtskab med bind 1, som jeg læste på kort tid, da jeg fik åbnet den. Det har været så dejligt, at du har inviteret ind i et rum, hvor højden til loftet føles som himlens blå. Tusind tak for at du har skrevet dette, og jeg glæder mig til at læse bind 2!" 

      Louise Feld

"For alle os der har haft lignende oplevelser er dine bøger uvurderlige. Undervejs i læsningen er der flere steder, hvor jeg kan sætte et lille flueben og forbinde det du skriver med en af mine oplevelser. Det er som om teori og praksis fletter fingre. Der findes, så vidt jeg ved, ikke noget lignende på markedet. Derfor tør jeg roligt konkludere, at du er forud for din tid og bærer noget frem, som både peger tilbage og fremad på samme tid."

      Margit Kristensen, forfatter til "Shamanens Øje"